O nás

Naša spoločnosť začala s predajom samostatne vyvinutého AETRControl systému hodnotenia dát tachografov  v roku 2011.Popri predaji výrobku sa zaväzujeme aj k výkladu Nariadenia 561/2006 ES, ako aj ďalších úzko súvisiacich právnych predpsiov, v prípade kontroly poskytneme aj právne poradenstvo.Systém úplne pokrýva všetky administratívne povinnosti, súvisiace so spracovávaním dát tachografov.
Našej odbornej práci výrazne napomáhajú naše partnerské firmy, ako aj kolektív právnikov, ktorí sa zúčastnili vývoja systému.

Systém funguje a vyhodnocuje v maximálnej plnej zhode s príslušnými platnými právnymi predpismi.