AzEurópiaiUnióállástfoglaltabban,hogylehet-eháromcsökkentethetipihenőttartaniegymásutánkülföldön.AválaszukegyértelműenIGENvolt,ígyaszállássalkapcsolatosproblémákenyhíthetőek.