Otpremanje datoteka podataka

Svrha funkcija:

  • Otpremanje podataka sa vozačkih kartica, očitanih podataka sa tahografom u AETRControl sistemu.

Korištenje funkcije:


Kliknite ovde za “Pretraga” je moguće označiti odabrane podatke sa slike ili kartice (Cxxxxx.ddd),

Posle odabira podataka kliknite na dugme “Otpremi” za otpremanje podataka

Posle nekoliko sekundi prikazaće se analiza podataka