Automatska obaveštenja u mailu

Moguće je podesiti primanje automatskih obaveštenja preko maila, samim tim se smanjuju administrativni troškovi. Na primer, možete podesiti broj obaveštenja i izveštaja o tome koliko dana pre ili posle događaja dolazi, i na koji dan u nedelji koje obaveštenje treba poslati na adresu e-pošte.
Trenutno možete tražiti sledeća automatska obaveštenja :

  • • istek validnosti vozačke kartice ;
  • • 28 dnevni rok očitavanja vozačke kartice;
  • • Rok očitavanja podataka sa tahografa;
  • Istek validnosti kalibracije tahografa ;
  • Zbirni izveštaj o kaznama
  • Izveštaj o podršci operatera
  • • izveštaj o otpremi kartice (nakon čitanja kartice vozača, automatski se šalju rezultati analize poslednjih 28 dana tako da se izveštaj može poslati vozaču, zajedno sa informacijama o planiranju).