Kontrolišite jednostavno svoje podatke sa tahografa na svom mobilnom telefonu!

 Pratite svoje podatke o vožnji da ne bi došlo do ozbiljnije kazne! Upoznajte AETRControl Mini Manager aplikaciju!

Preuzmite aplikaciju! 

Kakve su prednosti upotrebe mobilne aplikacije?

Kontrola vremena vožnje
Kontrola vremena odmora
Primena AETR-uredbi
Izbegavanje kazni

Izbegnite domaće i strane kazne

Da biste izbegli domaće i strane kazne, morate tačno da znate koliko vremena ste proveli u dnevnoj i nedeljnoj vožnji ili odmoru, kada treba da napravite pauzu sledeći put i da li ste već koristili pogodnosti predviđene propisima.

Da li možete održati dva uzastopna skraćena nedeljna odmora 2 puta 24 sata?

Možete odmah videti u kojem nedeljnom odmoru trebate provesti 24 ili 45 sati, pogledajte opcije za jednu nedelju i za naredne sedmice, uštedite na smeštaju.