Ako validnost stare kartice ističe između 15. juna i 30. septembra !!!

Odmah predajte karticu na zamenu!!!

Prema novoj uredbi EU o digitalnim kartici vozača, nakon 15. juna 2019. godine, nadležne vlasti država članica mogu izdavati samo nove tipove digitalnih tahografskih kartica druge generacije (GEN2). Istovremeno, Ministarstvo za inovacije i tehnologiju je naznačilo da neće moći izdavati GEN2 kartice do septembra 2019. godine, tako da će kartice koje ističu u naredna 3-4 mjeseca morati biti obnovljene prije 15. juna 2019. godine.

Molimo proverite period validnosti digitalne vozačke kartice vozača, a ako kartica istekne u gore navedenom tromesečnom periodu, kontaktirajte vozača da preda karticu u jednoj od relevantnih vladinih službi za zamenu.

Vozač treba da obavesti Vladinu kancelariju u vremenu prijave da zatraži produženje digitalne kartice vozača koja ističe u gore navedenom periodu kako bi se izbegli bilo kakvi problemi tokom prelaznog perioda.