Preuzimanje podataka tahografa, aplikacija i čitač kartica

 • Svrha aplikacija 

 Vozači imaju mogućnost da s pomoću Androidnog telefona otpreme svoje podatke sa svojih vozačkih kartica ma gde se nalazili u Evropi.

Video :

00:03

00:57

Opis proizvoda

Preuzimanje podataka sa AETRControl Front device-om, arhiviranje i otpremane na  www.aetrcontrol.eu

Preuzimanje podataka sa vozačkih kartica ( s pomoću USB B BluetoothAETRControl Front device), arhiviranje i otpremane na  www.aetrcontrol.eu

Možete podesiti slanje podatak putem Wifi-а ili mobilnog Interneta.
Posle očitavanje podataka , podaci se automatski otpremaju.

Upozorenja o očitavanju.

Funkcije:

Preuzimanje je sa Google prodavnice potragom na AETRControl..

  • Očitavanje vozačkih kartica preko USB čitača kartica. 
  • Očitavanje vozačkih kartica preko Bluetuuth čitača kartice.
  •  Očitavanje vozačkih kartica preko VDO tahografa ( bez vlasničke kartice)
  • Očitavanje vozačkih kartica preko Stoneridge tahografa (bez vlasničke kartice).
  • Preuzimanje podataka sa tahografa.

Dostupne usluge:

  • Čuvanje očitanih podataka 
  • Očitane podatke arhiviramo i analiziramo.

ALATKE: