UREDBA (ЕЗ) br. 561/2006 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA

Period „nedeljni odmor” označava nedeljni odmor tokom kojeg vozač sam raspolaže sa svojim vremenom i uključuje „ redovne nedeljne odmore” i ” skraćene nedeljne odmore”

 •  Period redovnog nedeljnog odmora” značava svaki odmor od najmanje 45 časova ,
 • skraćeni nedeljni odmor” označava svaki period odmora manji od 45 časova a neprekidan je najmanje 24 časova u skladu sa članom 8 (6);
 • U toku dve nedelje vozač je dužan da održi:
 • dva redovna nedeljna odmora, ili
 • redovni nedeljni odmor i jedan skraćeni nedeljni odmor od najmanje 24 časova. Međutim,vreme  smanjenog nedeljnog odmora mora biti kompenzirano do vremena redovnog nedeljnog odmora do kraja treće nedelje računajući od aktuelne nedelje.

Nedeljni period odmora mora početi do kraja šestog 24-časovnog radnog dana računajući od prethodog nedeljnog odmora.

——————————–

(7).  Vreme smanjenog nedeljnog odmor se mora kompenzovati povezujući ga sa odmorom od najmanje 9 sati.

(8) Ukoliko vozač po svom izboru,daleko od lokacije firme,periode dnevnog odmora i skraćene nedeljne odmore može održati u svom vozilu ako u vozilu postoji ležaj za svakog vozača i vozilo je parkirano.

(9)  Nedeljni odmori koji se preklapaju u dve nedelje , mogu se računati za bilo koju nedelju ali ne i za oba.

——————————–

Po pravilu, period redovnog nedeljnog odmora ne može održati u vozilu!

Kako kontrolisati?

  • Na licu mesta
  • Kartica vozača se nalazi u tahografu za vreme redovnog (45 sati) nedeljnog odmora.

 

 •   U kojim državama se ozbiljno sankcioniše ova uredba?
 • Klikniteте ovde da biste gde,kako i u kojoj meri se pridržavaju ovog zakona.

 

Možemo li održati dva uzastopna skraćena nedeljna odmora?

Da, zakonom nije zabranjeno.

Morate obratiti pažnju da svake nedelje treba da bude održan barem jedan redovan nedeljni odmor  (45 sati) i jedan skraćeni nedeljni odmor (24 сата). 

Zakonodavstvo dozvoljava nedeljna odmora koja se preklapaju u dve nedelje .Oni se mogu računati za bilo koju nedelju ali ne i za oba.Međutim, vreme skraćenog odmora do vremena redovnog odmora mora se kompenzovati pre kraja treće nedelje,računajući od aktuelne nedelje.

1.Nedelja 2. Nedelja 3. Nedelja 4. Nedelja 5.Ned.
6 x 24 óra 6 x 24 óra 5 x 24 óra
P Su N Po U Sr Č P Su N U Sr Č P Su N Po U Sr Č P Su N Po U
45 оdmor 24 оdmor 24 оdmor 45 оdmor