Feitian bR301 Bluetooth čitač kartica

Svrha uređaja :

  • Očitavanje podataka sa vozačkih kartica pomoću telefona .
  • Bluetooth, USB povezivanje.
  • Uređaj funkcioniše jedino sa AETRControl uslugama.

Bluetooth kártyaolvasó

  • Windows XP, 7, 8,8.1,10
  • Androidni mobilni uređaj.

Cena

  • 80 €+ PDV

Narudžba

Usluge