Employment

  • Preduzete aktivnosti na vozilima koja nemaju tahograf (dodatni servis).
  • Snimanje obavljanja radnih aktivnosti na lokaciji.

  • Obračun naknada za put u inostranstvo (dodatni servis).
  • Pribavljanje rezultata nemačkog, austrijskog, italijanskog i francuskog obračunavanja minimalne zarade.

Instaliranje programa

Automatski, kliknuti na AETRControl.eu web stranicu “Szkenner program download”.