Platni spisak

AETRControl pruža podatake za sve potrebe računovodstva.Sistem obezbeđuje zaključavanje meseca , čak i u slučaju da neke kartice vozača nisu očitane.U ovakvim slučajevima postoji mogućnost pravdanja tih dana , sa tim da na kraju sledećeg meseca raspolažemo s tim podacima.

  • Excel interfejs format za sisteme računovođstva.
  • Excel interfejs za “Ključ-Soft” sisteme računovođstva

Osnovu za platni spisak čini ” Evidencija aktivnosti”