Lista prisutnosti

Svrha usluge

  • Vođenje knjige o periodima rada i odmora predviđenim paragrafom §134. Zakona I. iz 2012. godine.
  • Ispunjavanje obaveza određenih paragrafom §18/A-18/L. Zakona I. iz 1988.godine o radnom vremenu putujućih radnika.
  • Maksimalno ispunjavanje zakonskih obaveza uz minimalno korišćenje radnog vremena.
  • Dopuna podataka iz tahografa podatcima radom na lokaciji, radom na vozilima bez tahografa, praznicima, evidencijama o bolovanju.

Interfejsi