Obaveštenja i upozorenja

 • Svrha funkcije je da upozori preduzeća

  • • 28 dnevno otpremanje podataka sa vozačkih kartica
  • Istek validnosti vozačkih kartica,
  • 90 dnevno očitavanje podataka sa tahografa,
  • Obavezna kalibracija tahografa,
  • nedostajući, još neotpremljeni podaci sa vozačkih kartica
  • nedostajući, još neotpremljeni podaci sa tahografa

  • AETRControl sistem pruža mogućnost slanja obaveštenja u e-poštu (extra usluga). Za naručivanje ove usluge potražite našu korisničku službu