Evidencija vozaća

Prikazujemo koji vozač kada, kojim vozilom, sa kojom početnom i krajnjom i pređenom kilometražom raspolaže.