AETRControl Manager

Sistem pored uredbi 561/2006 EK proširuje kontrolu uzimajući u obzir i smernice sa propisanim kaznama za prekršajeJedinica na prednjoj ploči na početku radnog dana očitava podatke sa vozačke kartice a aplikacija pomoću interneta otprema podatke prema AETRManager serverima, tako da uvid u očitane podatke ima i preduzeće i sam vozač pristupom na aetrcontrol.eu sajt.Tokom otpremanja vozač može slobodno da se služi telefonom,upravlja vozilom pošto otpremanje podataka ne utiče na njegov rad.
AETRControl Manager jednom dnevno preuzima podatke iskorištava 26 kb. , učestalost preuzimanja se može podesiti ukoliko kompanija više puta dnevno želi imati uvid u vreme upravljanja i odmora.
Prosleđuje informacije o vremenu upravljanja i odmora vozača povinujući se propisima i uredbama.
U suštini sam opis rada odgovara funkciji tahografa sa jednom iznimkom da u toku rada u potpunosti podržava uredbe i zakone Evropske unije.
AETRManager neprekidno šalje informacije o sledećim opcijama i sugestije o korištenju vremena za odmor ili vožnju:

 • 561/2006 Ez regulativa
 • 2002/15 Ez direktiva
 • 403/2016 Ez dekret
 • smernica br.1
 • smernica br.2
 • smernica br.7
 • smernica br.8
 • smernica br.9
 • Dokument radne grupe TRACE
 • 3821/85 Ez / dekret
 • 165/2014/EU dekret
 • 2016/799 EU regulativa
 • 581/2010/EU dekret
 • Glasnik RS br. 96/2015

Radno zakonodavstvo, u slučaju noćnog rada, može smanjiti ograničenje svakodnevnog rada.
Očitavanje podataka sa vozačkih kartica je on-line na teritoriji Evropske unije .Sistem pruža komplexno rešenje u skladu sa gore navedenim zakonima.
Smanjujete rizik od kazni i rešavate pravnu neizvesnost svojih vozača.
Kompanija ima uvida u planiranje vremena upravljanja i odmora svojih vozača. Transport robe možete učiniti bržom i preciznijom.
Smanjujete administrativne troškove preduzeća
Očitavanje podataka sa tahografa i vozačkih kartica je on-line, u slučaju svakodnevnog očitavanja koristi se 26 kB podataka. Otpremanje podataka je moguće preko mobilnog interneta ili Wi-Fi-ja.

Zašto preporučujemo upotrebu AETRControl Manager-a ?

Maximalna iskorištenost resursa ( koliko mogu još voziti, koliko vremena odmora stoji na raspolaganju) i buduća opterećenja vozača. Uzimajući u obzir poznate redovne mogućnosti zapošljavanja, kazne se mogu izbeći ili minimizirati rizici.
Upotreba AETRControl Managera zavisi od dve opcije:

 1. Jedinica na prednjoj ploči tahografa koja preko bluetootha otprema podatke na Androidni uređaj.
 2. Aplikacija AETRControl Manager koja se preuzima sa Google playa..

Jedinica na prednjoj ploči na početku radnog dana očitava podatke sa vozačke kartice a aplikacija pomoću interneta otprema podatke prema AETRManager serverima, tako da uvid u očitane podatke ima i preduzeće i sam vozač pristupom na aetrcontrol.eu sajt.Tokom otpremanja vozač može slobodno da se služi telefonom,upravlja vozilom pošto otpremanje podataka ne utiče na njegov rad.
AETRControl Manager jednom dnevno preuzima podatke iskorištava 26 kb. , učestalost preuzimanja se može podesiti ukoliko kompanija više puta dnevno želi imati uvid u vreme upravljanja i odmora.
Prosleđuje informacije o vremenu upravljanja i odmora vozača povinujući se propisima i uredbama.
U suštini sam opis rada odgovara funkciji tahografa sa jednom iznimkom da u toku rada u potpunosti podržava uredbe i zakone Evropske unije.
AETRManager neprekidno šalje informacije o sledećim opcijama i sugestije o korištenju vremena za odmor ili vožnju:

 • NEPREKIDNA VOŽNJA OD 4,5 SATA
 • DNEVNO VREME VOŽNJE
 • POČETAK DNEVNOG ODMORA I TIPOVI DOZVOLJENIH ODMORA
 • PAUZE OD 15-30-45 MINUTA
 • BROJ 10 ČASOVNIH VREMENA UPRAVLJANJA
 • BROJ 9 ČASOVNIH VREMENA ODMORA
 • ISKORIŠTAVANJE VREMENA OSTALIH AKTIVNOSTI I STANJA PRISTUPAČNOSTI
 • VREME ISTEKA DNEVNOG VREMENA ODMORA
 • PREPORUČENI DNEVNI ODMORI/NEDELJNI ODMORI
 • PLANIRANJE DNEVNOG/NEDELJNOG VREMENA ODMORA
 • PLANIRANJE DNEVNOG/NEDELJNOG VREMENA UPRAVLJANJA
 • KOMPENZACIJE

Cela baza podataka se arhivira na
AETRControlAETRControl serverima(oblak).
Osim planiranja vremena odmora i upravljanja sistem i zvučno obaveštava vozača o predstojećim događajima . U slučaju prekršaja zaslon aplikacije se zacrveni i obaveštava o samoj činjenici prestupa i sam uzrok.
Vozačima sumira počinjene prekršaje , i sprema iste za štampanje.
AETRManager ispisuje i stepen prekršaja

Lak je za upotrebu.
AETRManager se može kombinovati sa uslugama AETRControl szolgáltatásaival.