Kompletna analiza rizika za kompaniju

Izveštaj o kazni putem dve vrste kontrole ( na putu i lokacija) pruža prevozniku i njenom menadžmentu informacije o visini novčanih kazni koje se mogu nametnuti povredama perioda vožnje i odmora i pruža mogućnost preduzimanja neophodnih mera.