Kompletna analiza rizika za kompaniju

Izveštaj o kazni putem dve vrste kontrole (put i lokacija) pruža organizaciji i njenom menadžmentu informacije o visini novčanih kazni koje se mogu nametnuti povredama perioda vožnje i odmora i pruza mogućnost preduzimanja neophodnih mera.