U inostranstvu provedeni najmanje 24časovni odmori

Cilj funkcije

  • Sakupljanje najmanje 24 sata odmora u inostranstvu.

     

  • Takođe je moguće dopuniti informacije sa tahografa informacijama koje pruža GPS provajder.