Nemačke, austrijske, italijanske francuske minimalne plate, naknade za put u inostranstvo

Koristeći digitalne akreditive sa tahografa, kartice vozača (koji poseduju digitalni potpis) AETRControl sistem verifikuje autentičnost podataka pomoću u vozilu ugrađenog satelitskog uređaja za praćenje flota[1] u skladu sa direktivom 2002/15. EC za obračun minimalne zarade u datoj zemlji..

Ovde možete naći listu GPS saradnika i logističkih provajdera.