Zakon o radu u AETRControl sistemu

AETRControl sistem automatski kreira evidenciju o aktvnostima vozača , uzimajući u obzir radno zakonodavstvo. Poslodavac ,uzimajući u obzir zakonodavstvo, može da podesi sledeće opcije u skladu sa ugovorom o radu sa vozačem ili u skladu sa kolektivnim ugovorom:
:

  • vrsta aktivnosti koja se obavlja tokom radnog vremena,
  • početak i kraj noćnog rada,
  • broj radnih sati tokom noćnog rada,
  • Mesečni/nedeljni okviri radnog vremena,
  • broj dana odmora i slobodnih dana

A rendszer a havi munkaügyi jelenléti ívet a beállításoknak megfelelően készíti el. Hetente összesíti a munkaidőkeret-felhasználás mértékét, illetve a hónap végén jelzi az adott időszakra még felhasználható munkaidőkeretet.

A kimutatás elektronikusan továbbítható a bérszámfejtésnek.

Evidencija aktivnosti vozača

 U tabeli:

Početak/kraj rada-vreme vožnje-ostale aktivnosti-prekidi u radu-stanje pristupačnosti-noćni rad-prekovremeni rad

Pored gore navedenih podataka, objedinjuju se radni dani u nedelji i radni dani koji padaju na vikend, radno vreme, bolovanje, godišnji odmor, neplaćeno odsustvo.

Evidencija o odmorima

U sistemu je moguće upravljati svim oblicima odmora i bolovanjima.

Zasebna opcija brine o predloženim odmorima

Minimalna plata za njemačku, austrijsku, italijansku, francusku, misiju
AETRControl koristi podatke za praćenje satelitskog voznog parka u vozilu da autentično prikaže vreme potrebno za izračunavanje minimalne zarade u određenoj zemlji.

Snimanje vremena ostalog rada

Naš program je pogodan i za dodavanje ostalog rada, koji do sada nisu pomenut, u evidenciju radnog vremena