Pružanje međunarodne pravne pomoći

  • Naša kompanija se prihvata da pruži pravnu pomoć preduzećima i vozačima koji su u nevolji.
  • Ako Vam prilikom provere bilo gde u Evropi ustanove povredu pravila, naša firma proverava zakonitost i podnosi žalbu.