Čitači kartice, preuzimači za pametne telefone i tablete

čitači kartice, preuzimači za pametne telefone i tablete
Uređaji za androidne pametne telefone i tablete funkcionišu isključivo zajedno sa AETRControl sistemom.

  • Podatci su nedostupni za treća lica.

Pohranjivanje i otpremanje podataka

Očitani podatci se pohranjuju u sopstvenom mobilnom uređaju,  i automatski se otpremaju u sopstvenu firmu nakon uspostavljanja veze sa internetom.

Dostupne usluge

  • Pohranjivanje očitanih podataka
  • Pohranjivanje i obrada očitanih podataka

Neophodni uređaji

  • Androidni mobilni uređaj.
  • [1] Bluetooth čitač kartice.