Uređaji u vezi sa personalnim računarom i laptopom

Uređaji u vezi sa personalnim računarom i laptopom Čitač kartice Windows personalnog računara i tahogrf čitači funkcionišu isključivo zajedno sa  AETRControl sistemom.