O nama

Naša kompanija je 2011. godine započela sa marketingom sopstvenog razvojnog sistema za analizu tahografskih podataka

AETRControl.Pored prodaje proizvoda, obavezujemo se da tumačimo uredbu 561/2006 i druge srodne zakone i pružimo pravnu pomoć u slučaju kontrole.

Sistem u potpunosti pokriva administrativne obaveze vezane za upravljanje tahografskim podacima. Našem profesionalnom radu u velikoj meri pomažu naše partnerske kompanije, kao i naš kolektiv pravnika koji su učestvovali u razvoju sistema.

Sistem maksimalno funkcioniše po važećem zakonodavstvu.

Pogledajte naš prikaz o radu i uslugama AETRControl sistema (kliknite ovde)