Jednostavna obrada tahograf diskova

AETRControl može da radi sa bilo kojim Windows računarom  na koji je prikljucen skener sa rezolucijom od najmanje 300dpi (twain drajver). Radi i sa najjeftinijim skenerom.

Za veći broj diskova ili dvostrano reprodukovanje diskova, preporučuje se „Brza disk-obrada”.https://info.aetrcontrol.eu/index.php/tachograf-korong-gyors-feldolgozasa/

Nagyobb darabszámú korong vagy a korongok kétoldalas feldolgozására a “Gyors korong feldolgozást” ajánljuk.

Načini rada

  • Skeniranje i obrada tahograf diskova na istoj lokaciji
  • Skeniranje tahograf diskova na jednoj ili više lokacija. Njihova obrada na trećem mestu.
  • Skeniranje tahograf diskova na jednoj ili viče lokacija. Njihova obrada u WTCD -u.
  • Tachográf korongok szkennelése egy telephelyen vagy több telephelyen.
  • Tachográf korongok feldolgozása a WTCD Kft.-nél.

Na skeniranom disku vozačke aktivnosti se automatski prepoznaju

Generalno, tačnost automatskog prepoznavanja iznosi 97%. Tačnost zavisi od vrste diska, zaprljanosti i oštećenja diska.

Eventualne greške u prepoznavanju diska mogu se ispraviti.

Ručno upisani podatci u sredini diskova treba da budu snimljeni prilikom provere informacija o disku.