Brza obrada tahograf diskova

AETRControl sistem je sposoban da funkcioniše i sa Kodak i Fujitsu skenerima za skeniranje stranice i duple stranice.

Brzina skeniranja tahograf diska je manja za 1 sekundu po disku od duple stranice.

 

Ovo rešenje preporučujemo za stranke sa velikim brojem tahograf diskova

Jeftinije rešenje nudi

 

Sistem AETRControl omoguĆava da se diskovi beleže i obrađuju odvojeno. Kompanije sa više lokacija obrađuju diskove snimljene na različitim lokacijama na jednom mestu. Ako su skeneri smešteni na porti, moguće je skenirati još neskenirane diskove prlikom prolaska porte. Ovo obezbeđuje da disk ostaje kod vozača svih 28 dana u kontinuitetu, dok je skeniranje i snimanje podataka već obavljeno.

Na skeniranom disku vozačke aktivnosti se automatski prepoznaju

Generalno, tačnost automatskog prepoznavanja iznosi 97%. Tačnost zavisi od vrste diska, zaprljanosti i oštećenja diska.

Eventualne greške u prepoznavanju diska mogu se ispraviti.

Ručno upisani podatci u sredini diskova treba da budu snimljeni prilikom provere informacija o disku.