Preuzimanje tahografa i aplikacija čitača vozačke kartice (Android)

Svrha aplikacije

Vozač može da koristi Android mobilni telefon ili tablet da preuzme vozačku karticu u bilo kojem delu Evrope.

Opis proizvoda

Preuzimanje podataka tahografa sa AETRControl Front uređajem, skladištenje i otprema na www.aetrcontrol.eu. Očitavanje vozačke kartice (USB, Bluetooth, AETRControl front uređaj), skladištenje na www.aetrcontrol.eu.
Može se podesiti da otprema samo komprimirane podatke putem ViFi-ja ili mobilnog Interneta. Post-read upload je automatski.
Upozorenje da pročitate.

Funkcije:

Dostupne usluge:

  • Skladištenje očitanih podataka
  • Skladištenje i obrada očitanih podataka

Uređaji: