Tahograf preuzimač mini (USB)

Funkcija uređaja:

Preuzimanje tahografskih podataka.

  • Tahobank Mini po najnižoj ceni nudi rešenje za preuzimanje podataka tahografa i vozačke kartice. Zahvaljujući minijaturnim dimenzijama možete ga smestiti i u svoj džep. Sa ovim uređajem se može preuzeti bilo koji tip tahografa.
  • Ovaj urđaj beleži podatke na pendrajv, odakle se mogu otpremiti u AETRControl sistem. Ne poseduje sopstveni čitač kartice, pa se preuzimanje podataka sa vozačke kartice može izvržiti samo putem tahogrtafa.

Cena

  • Cena: 47500.-Ft+Pdv

Narudžba