Inspekcija lokacije, inspekcija poslovanja

U pripremi za inspekciju na terenu (kontrola perioda vožnje i odmora vozača, i njihovo pokrivanje radnog vremena) prihvatamo:

  • uključivanje specijalizovanog osoblja za inspekciju na terenu, priprema za inspekciju na terenu,
  • razmatranje dokumenata firme u vezi sa inspekcijom, preglednost i pripremljenost dokumenata preduzeća.