USB čitač kartice

Funkcija uređaja:

  • Očitavanje vozačke kartice na Windows računaru.
  • Uređaj funkcioniše isključivo zajedno sa AETRControl

Cena

  • 7 500 Ft+Pdv

Narudžba

Usluge

  • Na Windows računaru u pozadini pokrenutim “Multicard reader” programom očitava sadržaj vozačke kartice. Očitane podatke automatski otprema Vašoj firmi.

Tipovi terminala

  • Posvećen (dedikovan) terminal. Očitane vozačeve podatke neposredno otprema
  • Opšti terminal. Preporučuje se za grupe firmi koje koriste zajedničke lokacije i terminale. Vozačeve podatke sa vozačke kartice sistem automatski otprema sopstvenoj firmi.

A