Záznam dátového súboru

Účel funkcie:

  • Nahrávanie dátových súborov načítaných z karty vodiča, tachografov do systému AETRControl.

Používanie funkcie:


Kliknutím na tlačidlo „Prehliadať” možno vybrať dáta, ktoré majú byť nahraté, načítané z karty vodiča (Cxxxxx.ddd), resp. z tachografu.

Po výbere sa dajú údaje nahrať kliknutím na tlačidlo „Nahrávanie”.

Niekoľko sekúnd po nahratí sa vykoná vyhodnotenie dát.