Dátový odkaz (API)

Systém AETRControl zabezpečuje API priestor na automatické nahrávanie dát, resp. na rešerše dát.

V tomto prípade funguje systém AETRControl ako server, služby môžu byť zabudované do ktoréhokoľvek systému.

Príkazy API

 • Nahrávanie simulačných dát.
 • Nahrávanie dátových súborov. (Ako reakciu môžeme dostať späť budúce možnosti vodiča.)
 • Stránka s potvrdením činností.
 • Generovanie správy.
 • Udalosti vodiča.
 • Prezenčná listina.
 • Excel správa.
 • Podpora riadenia.
 • Pokuty.
 • Navrhované dovolenky.
 • Prehľad dovoleniek.
 • Zoznam motorových vozidiel.
 • Správa o motorovom vozidle.
 • Dotaz na saldo.
 • Lehota na stiahnutie záznamového zariadenia motorového vozidla (tachografu).
 • Lehota na stiahnutie karty vodiča motorového vozidla.
 • Zoznam jázd vodičov.
 • Frekvencia nahrávania.
 •  

  Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.