AETRControl login

Prihlásenie sa ako vodič

Môžete sa prihlásiť, ak vaša karta figuruje v našej databáze. Vašim užívateľským menom je číslo oprávnenia, uvedené na karte vodiča, samými veľkými písmenami, bez medzier, štandardným heslom je váš dátum narodenia vo forme rrrrmmdd.