Predný prístroj AETRControl (adaptér pre Bluetooth tachograf, downloader)

Účel zariadenia:

  • Načítanie karty vodiča smartfónom, cez tachograf.
  • Stiahnutie údajov tachografu smartfónom.
  • Maximálna dĺžka jazdy bez pokuty (plánovanie jazdy a odpočinku vodiča).

Zariadenie je kompatibilné výlučne so systémom AETRControl.

Popis výrobku:

Sťahovanie dát tachografu pomocou AETRControl Front device, ich uloženie a nahratie na portál www.aetrcontrol.eu. Čítanie karty vodiča (USB, Bluetooth, AETRControl Front device), uloženie a zaslanie na portál www.aetrcontrol.eu. Dá sa nastaviť, či sa budú komprimované dáta nahrávať len cez WIFI alebo aj cez mobilný internet. Nahrávanie po prečítaní je automatické Upozornenie na prečítanie.

Cena

  • 14 500 HUF+DPH

Objednávka

Funkcie:

Stiahnutie z obchodu Google play hľadajúc „AETRControl”.

Ponúkané služby:

  • Uloženie načítaných dát.
  • Uloženie a spracovanie načítaných dát.