Automatické e-mailové upozornenia

Dajú sa nastaviť e-mailové upozornenia, ktoré umožňujú zníženie súvisiacich administratívnych záťaží. Takto sa dá napr. nastaviť, o ktorých hláseniach, správach, koľko dní pred danou udalosťou, resp.  ako často alebo v ktorý deň v týždni má poslať systém upozornenie na akú e-mailovú adresu.

V súčasnosti je možné zaslanie automatizovanej e-mailovej správy o nasledovnom:

  • uplynutie platnosti karty vodiča;
  • 28-dňová lehota na načítanie karty vodiča;
  • lehota na načítanie tachografu motorového vozidla;
  • lehota na kalibráciu tachografu motorového vozidla;
  • súhrnná správa o pokutách;
  • správa o realizácii podpory
  • správa o nahraní karty (po načítaní karty systém automaticky zašle vyhodnotenie posledných 28 dní; takto sa dá zaslať správa hoci aj vodičovi, v nej informácie o plánovaní).