Výpočet minimálnej mzdy (rakúska, nemčina, taliančina, francúzština)

S využitím autentických dát (s digitálnym podpisom), pochádzajúcich z tachografu, karty vodiča a pomocou dát satelitného sledovania vozového parku, zabudovaného vo vozidle systém AETRControl vierohodne vykáže v súlade so Smernicou 2002/15 ES pracovné časy v danej krajine, potrebné na výpočet minimálnej mzdy.

Zoznam spolupracujúcich poskytovateľov služieb GPS, logistiky je prístupný tu.