Mzdy

Systém AETRControl zabezpečuje viacero výstupov k systémom agendy miezd.

Systém zabezpečuje uzávierku na začiatku mesiaca, a to aj v prípade, ak karta niektorých vodičov ešte nebola načítaná.

V tomto prípade existuje možnosť úverovania neznámych pracovných dní, ich vyrovnanie môže byť uskutočnené v nasledujúcom mesiaci.

  • Rozhranie vo formáte Excel k agendám miezd.
  • Excel rozhranie „Kľúč-Soft“ k agendám miezd.

Podklad pre rozhranie výpočtu mzdy zabezpečuje „Prezenčná listina”.