Účasť list

Účel služby

  • Evidencia pracovného času a času odpočinku podľa § 134 Zákonníka práce v zmysle Zákona I. z roku 2012.
  • Splnenie evidenčných povinností, vyplývajúcich z §§ 18/A-18/L Zákona I. z roku 1988, ktorý určuje pracovný čas mobilných zamestnancov.
  • Maximálne naplnenie právnch záväzkov využitím minimálneho pracovného času.
  • Dáta pochádzajúce z dát tachografu, doplnené o výkony práce na prevádzkarni, o výkony práce na vozidlách oslobodených od povinnosti mať tachograf, o údaje dovoleniek, práceneschopnosti

Interfészek