Upozornenia a upozornenia

Účelom funkcie je upozornenie podniku

  • na nahranie 28 dňovej karty vodiča,
  • na ukončenie platnosti karty vodiča,
  • na prečítanie 90 dňovej palubnej jednotky,
  • na povinnú kalibráciu palubnej jednotky,
  • na chýbajúce, ešte nenahrané karty vodičov,
  • na chýbajúce, ešte nenahrané palubné jednotky.
    • Systém AETRControl poskytuje možnosť na e-mailové zaslanie upozornení (extra služba).  Ak chcete využiť túto službu, prosím,  vyhľadajte nás