Čítanie a podpisovanie upozornení

Účel aplikácie

  • Prevzatie administratívnej práce, vyplývajúcej z povinností z právnych predpisov.
  • Postúpenie upozornení vodičov na telefóny s Androidom, na mobilné zariadenia.
  • Prečítanie a podpis upozornenia na mobilnom zariadení.
  • Uloženie, spätné vyhľadávanie podpísaných upozornení.

Povinnosti z právnych predpisov

  • Povinnými za pokuty plynúce z porušenia pravidiel času jazdy a doby odpočinku, resp. pracovných časov sú dopravca, resp. vodič.

Dopravca sa nestáva povinným, ak je schopný potvrdiť:

Prihláška

  • Android 5.0 alebo vyšší
  • Preberateľné z Obchodu Play

   

Upozornenie podpísané vodičom motorového vozidla

Otvorením zápisnice, podpísanej vodičom pomocou Acrobat Readera je možné overiť digitálny podpis a časovú značku , kedy vodič vozidla podpísal dokument.

Podpis vodiča vozidla sa archivuje spolu s dokumentom.

Poznámka: vo vzore sme nezahrnuli „Podpis zamestnávateľa”.
Pozor! Nie každá čítačka pdf je schopná overiť a ukázať digitálny podpis a časovú značku.