Spustiť na pozadí (upozornenia)

Účel funkcie

  • Kontrola stavu úloh, spustených a bežiacich v pozadí.
  • Stiahnutie výsledkov dokončených úloh, ktoré bežali v pozadí.