Zoznam ovládačov

Vykážeme, že vodič motorového vozidla kedy, ktoré vozidlo riadil, aký bol stav počítadla kilometrov na začiatku a na konci jazdy, ako dlhú jazdu vykonal.