Pozrite si vlastné hodnotenie vodiča

Vodiči jednotlivých podnikateľských subjektov si môžu cez stránku AETRControl.eu pozrieť vlastné vyhodnotenia.

Užívateľským menom je číslo licencie, figurujúce na karte vodiča, samými veľkými písmenami, bez medzier.

Heslom je vlastný dátum narodenia vo formáte  rrrr.mm.dd.

.