Čítanie karty vodiča pomocou čítačky kariet micro USB

Inštalácia

Po výbere čítačky kariet USB si uložíme nastavenia.

Čítanie karty vodiča

Po zapnutí čítačky kariet USB a vložení karty sa automaticky spustí načítavanie karty.

Nastavenie používania internetu.

Je možné nastaviť , či sa dáta nahrajú do vlastnej firmy na portáli AETRControl aj cez mobilný internet alebo len cez WiFi.

Uloženie a nahrávanie dát

  • Načítané dáta sa do nahrávania uložia na vlastnom mobilnom zariadení, potom po pripojení na internet sa automaticky nahrávajú do vlastnej firmy.
  • Dáta načítané a spracované z vašej karty sa uschovávajú s vaším súhlasom po dobu 5 rokov v systéme AETRControl.
  • Uložené a spracované dáta môže prehliadať a stiahnuť len Vaša firma a Vy.
  • Dáta nie sú prístupné tretím osobám.

Poskytované služby

  • Uschovanie načítaných dzt.
  • Uloženie a spracovanie načítaných dát.

Potrebné zariadenia

  • Mobilné zariadenie s Androidom, ktoré je schopné narábať s USB-portom ako s host-om. (Skontrolujte si svoje zariadenie.)
  • Čítačka kariet Micro USB.