Čítanie karty vodiča pomocou tachografu VDO (bez karty operátora)

Potrebné zariadenie

AETRControl front device (adapter tachografu na prednom paneli).

Čítanie karty vodiča cez tachograf VDO

VDO 1.0 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.1 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.2 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.3  len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.4 Bez pamäťovej karty dopravcu, ak je v tachografe vložená len jedna karta
VDO 2.0 Bez pamäťovej karty dopravcu, ak je v tachografe vložená len jedna karta
VDO 2.2a Bez pamäťovej karty dopravcu, ak je v tachografe vložená len jedna karta

Inštalácia

 • Pripojenie adapteru tachografu AETRControl na prednom paneli (front device) k tachografu.
 • Výber Front device.

Čítanie karty vodiča

 • Po pripojení Front device a vložení  karty vodiča do tachografu sa spustí načítanie pomocou bodu ponuky <Načítanie karty vodiča>.

Nastavenie používania internetu

 • Je možné nastaviť, či sa majú dáta nahrávať do vlastnej firmy na portáli AETRControl aj cez mobilný internet alebo len cez WiFi

Uschovanie a nahrávanie dát

 • Načítané dáta sa do nahrávanie uložia na vlastnom mobilnom zariadení, potom po pripojení na internet sa automaticky  nahrajú do vlastnej firmy.
 • Dáta načítané a spracované z vašej karty sa uschovávajú s vaším súhlasom po dobu 5 rokov v systéme AETRControl.
 • Uložené a spracované dáta môže prehliadať a stiahnuť len Vaša firma a Vy.
 • Dáta nie sú prístupné tretím osobám.

Poskytované služby

 • Uschovanie načítaných dát.
 • Uloženie a spracovanie načítaných dát.

Potrebné zariadenia

 • Mobilné zariadenie s Androidom.

Adapter tachografu na prednom paneli AETRControl (front device)

Čítanie karty vodiča pomocou tachografu VDO (bez karty operátora)

Potrebné zariadenie

AETRControl front device (adapter tachografu na prednom paneli).

Čítanie karty vodiča cez tachograf VDO

VDO 1.0 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.1 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.2 len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.3len s pamäťovou kartou dopravcu
VDO 1.4 Üzembentartói kártya nélkül, ha csak egy kártya van a tachográfban
VDO 2.0Bez pamäťovej karty dopravcu, ak je v tachografe vložená len jedna karta
VDO 2.2a Bez pamäťovej karty dopravcu, ak je v tachografe vložená len jedna karta

Inštalácia

 • Pripojenie adapteru tachografu AETRControl na prednom paneli (front device) k tachografu.
 • Výber Front device.

Čítanie karty vodiča

 • Po pripojení Front device a vložení  karty vodiča do tachografu sa spustí načítanie pomocou bodu ponuky <Načítanie karty vodiča>.

Nastavenie používania internetu

 • Je možné nastaviť, či sa majú dáta nahrávať do vlastnej firmy na portáli AETRControl aj cez mobilný internet alebo len cez WiFi

Uschovanie a nahrávanie dát

 • Načítané dáta sa do nahrávanie uložia na vlastnom mobilnom zariadení, potom po pripojení na internet sa automaticky  nahrajú do vlastnej firmy.
 • Dáta načítané a spracované z vašej karty sa uschovávajú s vaším súhlasom po dobu 5 rokov v systéme AETRControl.
 • Uložené a spracované dáta môže prehliadať a stiahnuť len Vaša firma a Vy.
 • Dáta nie sú prístupné tretím osobám.

Poskytované služby

 • Uschovanie načítaných dát.
 • Uloženie a spracovanie načítaných dát.

Potrebné zariadenia

 • Mobilné zariadenie s Androidom.

Adapter tachografu na prednom paneli AETRControl (front device)