Dodržiavanie právnych predpisov

Materiály, spracované AETRControl systémom sú v súlade so súčasne platným znením: