Analýza rizík pre kompletnú spoločnosť

Súhrnná správa o pokutách, ktorá zoradí vodičov motorových vozidiel na základe dvoch typov kontroly (cestnej a na prevádzke), a takto poskytuje informácie aj pre organizáciu prepravy, aj pre manažment o miere uložiteľných pokút za porušenie pravidiel času jazdy a doby odpočinku, a zabezpečuje možnosť na vykonanie potrebných opatrení.