Prečo si vybrať naše produkty?

Načítanie kariet vodičov sa deje prakticky automaticky, načítanie a vyhodnotenie diskov je poloautomatické, pričom obe sa môžu prispôsobiť už existujúcim logistickým procesom spoločnosti.

 • Vyhodnotenie je zároveň aj vzdelávacím materiálom – je jednoduchý, prehľadný a zrozumiteľný; týmto sú vodiči motorových vozidiel viac vnímaví na akceptáciu.
 • Používanie AETRControl nevyžaduje dodatočnú prácu, dodatočný personál, ani dodatočné investície, systém je rýchly, obsluha veľmi jednoduchá.

Satelitný systém a nákladovo efektívna mobilná čítačka kariet umožňujú vodičom aj to, aby mohli nahrať údaje kariet aj ďaleko od miesta prevádzky, hoci aj zo zahraničia, tým pádom nie je potrebné odvolať späť vozidlo a vodiča na miesto prevádzky (úspora času a pohonných hmôt).

 • Na základe údajov z kariet a analýzy zákona  je možné naplánovať časy jazdy a doby odpočinku s presnosťou na minútu, vďaka výnimočne rýchlemu načítavaniu a vyhodnoteniu kariet hoci aj viackrát denne.

Vykonáme vyhodnotenie aj komplikovanejších zákonných predpisov:

 • Personálny manažment.
 • Vyhodnotenie dopravy na trajekte, železnici.
 • Manipulácia / Navrhovanie kompenzácií týždenného odpočinku.
 • Manipulácia s dvoma pracovnými dňami v rámci 24 hodín, spracovanie 15/30 minútových prestávok.
 • Spracovanie prevádzky bez tachografu.
 • Výkaz manuálneho nahrávania dát.
 • Pri medzinárodnej preprave osôb spracovanie týždenného času odpočinku.
 • Kontrola manuálneho nahrávania dát.
 • Komplexné dodržiavanie právnych predpisov.

Rýchlosť prenosu/spracovania dát:

 • v prípade digitálnej karty max. 45 sekúnd
 • čas spracovania tachografových diskov je maximálne 30 sekúnd/disk

Manipulácia s pracovnými záznamami:

 • evidencia pracovnej doby, dovolenky
 • výkaz rámca pracovnej doby
 • výkaz diét, resp. nemeckej minimálnej mzdy
 • zahrnutie iných údajov o pracovnom čase

Neustále rozširujeme naše služby. (Náš vývojový tím sleduje aktuálne potreby trhu, popritom aj klienti môžu požiadať o vývoj.)

Systém je možné používať s neobmedzeným počtom počítačov, je rozšíriteľný aj bez akéhokoľvek dodatočného poplatku.