Nemecká, rakúska, talianska, francúzska minimálna mzda, poplatky za služobné cesty

S využitím autentických dát (s digitálnym podpisom), pochádzajúcich z tachografu, karty vodiča a pomocou dát satelitného sledovania vozového parku, zabudovaného vo vozidle, systém AETRControl vierohodne vykáže v súlade so Smernicou 2002/15 ES pracovné časy v danej krajine, potrebné na výpočet minimálnej mzdy.

Zoznam spolupracujúcich poskytovateľov služieb GPS, logistiky je prístupný tu.