MultiCardReader

Účel programu

  • Čítanie karty vodiča na počítačoch s Windows
  • Nahranie načítaných dát na server AETRControl.
  • Rýchla spätná väzba vodičovi.
  • Nahranie dát, pochádzajúcich z čítačky už existujúcej karty, palubnej jednotky na server AETRControl.

Inštalácia programu

Z web-portálu AETRControl.eu.

Typy terminálov

  • Vyhradený terminál. Načítané dáta vodiča nahráva priamo do firmy.
  • Všeobecný terminál. Odporúča sa pre skupiny firiem, ktoré využívajú spoločné prevádzky, terminály, špedície. Dáta, figurujúce na kartách vodičov postupuje systém automaticky vlastnej firme.