ľudské zdroje

Systém AETRControl automaticky pripravuje mesačnú pracovnú správu vodiča s prihliadnutím na existujúcu pracovnú legislatívu. Zamestnávateľ – berúc ohľad na legislatívu – môže nastaviť v súlade s pracovnou zmluvou uzavretou s vodičom, resp. s kolektívnou zmluvou, nasledovné :

  • typ činnosti počas pracovného času,
  • začiatok a koniec nočného výkonu práce,
  • počet nočných pracovných hodín,
  • týždenný a/alebo mesačný rámec pracovného času,
  • počet dní odpočinku a voľných dní.

Systém vypracuje mesačnú prezenčnú listinu podľa nastavení. Týždenne sumarizuje mieru využitia rámca pracovného času, resp. na konci mesiaca upozorňuje na ešte využiteľný rámec pracovného času v danom období.

Výkaz sa dá elektronicky postúpiť mzdovej agende.

V prezenčnej listine sa uvádzajú nasledovné dáta
Vo forme tabuľky:

Začiatok/koniec pracovnej doby – čas jazdy – iná práca – prerušenie – pohotovosť – pracovná prestávka – nočná práca – celkový pracovný čas – nadčasy Okrem vyššie uvedených údajov sa vykoná súhrn nedeľnej a víkendovej práce, rámca pracovného času, práceneschopnosti, dovolenky a neplatenej dovolenky.

Evidencia dovolenky

Systém je schopný evidovať všetky druhy dovoleniek, práceneschopnosti. Možnosť navrhovaných dovoleniek je samostatným bodom ponuky.

Nemecké, rakúske, talianske, francúzske minimálne mzdy, diéty

Pomocou dát satelitného sledovania vozového parku, zabudovaného vo vozidle systém AETRControl vierohodne vykáže pracovné časy v danej krajine, potrebné na výpočet minimálnej mzdy

Zahrnutie iných pracovných časov

Náš program je spôsobilý aj na to, aby zahrnul do evidencie pracovného času aj doteraz neuvádzané iné práce.